Wypadek w gospodarstwie rolnym, wypadek w rolnictwie.


Jeżeli uległeś wypadkowi podczas pracy w rolnictwie możesz zgłosić się do nas, a uzyskamy dla Ciebie odszkodowanie z tytułu polisy oc gospodarstwa rolnego, które pokrywa ubezpieczyciel, a nie rolnik, co powoduje, iż nie obciążysz żadną odpowiedzialnością rolnika, w którego gospodarstwie doszło do wypadku.

 

Kto może ubiegać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie?


 Osoba, która uległa wypadkowi podczas wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym. (np. osoba przygotowująca paszę dla zwierząt, poślizgnęła się na śliskiej nawierzchni i złamała rękę).


Jakie świadczenia można uzyskać?


  • Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę
  • Odszkodowanie za utracone dochody
  • Zwrot kosztów opieki
  • Zwrot poniesionych kosztów leczenia i rekonwalescencji
  • Zaliczka na poczet leczenia i rehabilitacji
  • Renta

Rodzaj uzyskanych świadczeń zależy od obrażeń i potrzeb poszkodowanej osoby.


Ile mam czasu na uzyskanie odszkodowania?


 W przeciągu 3 lat od wypadku lub w ciągu 20 lat, gdy wypadek jest związany z przestępstwem.


Czy rolnik, który jest moim pracodawcą lub osobą dla mnie bliską będzie narażony na wydatki?


Odszkodowanie pokrywa towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym ubezpieczył się rolnik(ubezpieczenie takie jest obowiązkowe, często rolnicy nie zdają sobie sprawy, iż je posiadają). W związku z powyższym rolnik nie ponosi żadnej straty majątkowej i poszkodowany będący bliskim lub znajomym rolnika nie obarcza rolnika żadnym obowiązkiem.

Kontakt:

email:

do.odszkodowania@gmail.com

telefon:

690-690-466

 Sandomierz

ul. Dobkiewicza 8A