Wypadek przy pracy

 

Poszkodowany w wypadku przy pracy może dochodzić odszkodowania nie tylko od ZUS(świadczenia z ZUS są ograniczone stawkami zakreślonymi przez ustawę, natomiast odszkodowanie od pracodawcy nie obejmuje takich ograniczeń), ale także od pracodawcy, który poniosi winę za jego zaistnienie. Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich był poszkodowanym w wypadku przy pracy zgłoś się do nas, a pomożemy uzyskać Ci najwyższe odszkodowanie.

 

Co to jest wypadek przy pracy?


Wypadek przy pracy, to nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą, podczas wykonywania lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności albo poleceń przełożonych, podczas wykonywania lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia, w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

W zakresie uprawnienia do świadczeń wynikających z ustawy jest to również wypadek, któremu pracownik uległ w trakcie podróży służbowej (chyba że pracownik nie wykonywał w tym czasie powierzonych mu zadań), podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony, przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

 

Czy mój pracodawca będzie obciążony finansowo za uzyskane odszkodowanie?


Większość firm posiada polisy ubezpieczeniowe w swoich firmach i to towarzystwo ubezpieczniowe odpowiada finansowo za szkodę, a właściciel firmy nie musi płacić za Twoje odszkodowanie.

 

Gdzie mogę zgłosić się po odszkodowanie?


Poszkodowane przysługuje odszkodowanie z ZUS oraz odszkodowanie od pracodawcy. Odszkodowanie od pracodawcy najczęściej uzyskuję się dopiero po wystąpieniu na drogę sądową, gdyż towrzystwa ubezpieczające pracodawców niechętnie wypłaceają świadczenia na rzecz poszkodowanych, dlatego warto skorzystać z usług naszej firmy, która pomoże Ci w uzyskaniu odszkodowania.

 

Jaki jest koszt uzyskania odszkodowania, w przypadku zlecenia go naszej firmie?


Nasze wynagrodzenie uzależnione jest od końcowego sukcesu i tylko w przypadku takiego sukcesu zapłacisz nam wcześniej umówiony procent od uzyskanej kwoty.

Kontakt:

email:

do.odszkodowania@gmail.com

telefon:

690-690-466

 Sandomierz

ul. Dobkiewicza 8A