ODSZKODOWANIE ZA ŚMIERĆ OSOBY BLISKIEJ

 

Wypadek śmiertelny może wydarzyć się każdemu, niestety najczęściej wiąże się z utratą osoby, która była dla nas bardzo ważna. Bliski zmarłego ma prawo dochodzić zadośćuczynienia, odszkodowania, renty oraz innych świadczeń związanych z odpowiedzialnością sprawcy wypadku.  

 

Funkcja zadośćuczynienia i odszkodowania po śmierci osoby bliskiej jest naprawie i wyrównanie krzywd oraz szkód finansowych spowodowanych śmiercią bliskiej osoby. Często zdarza się, iż osoba zmarła był osobą utrzymującą całą rodzinę lub prowadziła gospodarstwo domowe. 

 

Zadośćuczynienia najczęściej można dochodzić nawet do 20 lat wstecz od daty wypadku. Dlatego warto zwrócić się o pomoc w uzyskaniu zadośćuczynienia nawet za wypadek, który wydarzył się wiele lat temu.  

 

Dlaczego warto dochodzić odszkodowania?

  1. Aby zapewnić sobie lub swoim bliskim bezpieczną przyszłość!
  2. Aby wynagrodzić członkom rodziny zmarłego cierpienia związane z wypadkiem!
  3. Aby łatwiej odnaleźć się w nowej trudnej sytuacji. 

 

Komu należy się odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej? 

Do kręgu osoby bliskiej zaliczani są: rodzice, dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadkowie czy nawet wujostwo, gdy mieli bliską relacje ze zmarłym. 

 

Co przysługuje z tytułu wypadku śmiertelnego?

- Zadośćuczynienie, odszkodowanie, renta, zwrot kosztów pogrzebu, zwrot kosztów leczenia(jeżeli zostały poniesione) oraz inne świadczenia.

- Odszkodowanie z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej, w przypadku, gdy śmierć osoby bliskiej spowodowała pogorszenie się sytuacji finansowej rodziny.

 

Skontaktuj się z nami aby uzyskać pomoc! 

Kontakt:

email:

do.odszkodowania@gmail.com

telefon:

690-690-466

 Sandomierz

ul. Dobkiewicza 8A